Week van de Alfabetisering

Vandaag start de Week van de Alfabetisering, georganiseerd door de Stichting lezen en schrijven. Een artikel waaruit blijkt hoe groot het probleem in ons land nog is voor wat betreft de laaggeletterdheid is ‘Een dag uit het leven van een laaggeletterde’, hier te lezen via de Correspondent. Een dappere stap en ontroerend verhaal van een bijzondere man, want velen schoppen het helaas niet zo ver als hij.
Daarom verdient dit grote probleem ook meer aandacht in Nederland. Een op de zes mensen van 12 jaar en ouder heeft grote moeite met lezen, schrijven en rekenen! Dat is schrijnend veel terwijl gebleken is dat hier door de overheid te weinig geld voor uitgetrokken wordt.