Team

Evelyn Haisma

Logopedist

Evelyn Haisma

Logopedist

Contact
Mail: evelyn.haisma@lc-renes.nl
Telefoon: 06 81 68 3077
Werkt op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Evelyn is sinds na haar studie in Groningen, sinds 1997 werkzaam als logopedist.
Zij is gespecialiseerd in de logopedische begeleiding van (jonge) kinderen met spraak- en taalproblemen, Oromyofunctionele Therapie (OMFT), kinderen met autisme. Ook werkt zij veel met kinderen met het Down-syndroom. Volwassenen met stemproblemen begeleidt zij tevens regelmatig. Daarbij is Evelyn deskundige op het gebied van presentatietechnieken.

Renate Kwakkel-Folkers

Logopedist

Renate Kwakkel-Folkers

Logopedist

Contact
Mail: renate.kwakkel@lc-renes.nl
Telefoon: 06 382 48 370
Werkt op: dinsdag, donderdag en vrijdag

In 2001 heeft Renate haar opleiding logopedie aan Windesheim in Zwolle afgerond. Na haar afstuderen heeft zij altijd in vrijgevestigde praktijken gewerkt.
Renate is gespecialiseerd in het werken met (jonge) kinderen met ernstige spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn. Ook het afwijkend slikken (OMFT) blijft zij zeer interessant vinden. Tevens begeleidt zij graag volwassenen met stemklachten.

Janske Hogeweg

Logopedist

Janske Hogeweg

Logopedist

Contact
Mail: janske.hogeweg@lc-renes.nl
Telefoon: 06 247 245 39
Werkt op: dinsdag t/m vrijdag

Janske heeft haar opleiding in 2016 met goed gevolg afgerond op de HAN in Nijmegen.
Zij heeft als specialisatie het begeleiden van volwassenen met spraak-, taal- en slikproblemen als gevolg van neurologische stoornissen, ofwel Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) genoemd. Daarbij is zij gespecialiseerd in het werken met (jonge) kinderen met spraak- en taalproblemen. Ook kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn begeleidt zij graag.

Tessa van Rikxoort

Logopedist

Tessa van Rikxoort

Logopedist

Mail: tessa.van.rikxoort@lc-renes.nl
Telefoon: 06 393 05 608
Werkt op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Tessa is in 2017 afgestudeerd aan de HAN in Nijmegen. Zij is een goede bekende van Logopedisch Centrum Renes; Tessa heeft haar 3e jaars stage bij ons met goed gevolg afgesloten.
Zij is gespecialiseerd in kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen en kinderen met leesproblemen of dyslexie. Ook heeft zij ervaring met het behandelen van kinderen die nog niet of weinig spreken, ook in het speciaal onderwijs.

Katja Kuif

Logopedist

Katja Kuif

Logopedist

Contact
Mail: katja.kuif@lc-renes.nl
Telefoon: 06 81 900 163
Werkt op: maandag t/m vrijdag

Katja heeft in 2006 haar diploma voor logopedie gehaald aan de HAN in Nijmegen. Sindsdien is zij werkzaam geweest als logopedist in zowel het (speciaal) onderwijs als in vrijgevestigde praktijken. Zij is gespecialiseerd in kinderen kinderen met lees- en spellingproblemen, (jonge) kinderen met spraak- en taalproblemen, Oromyofunctionele Therapie (OMFT), stemtherapie bij volwassenen en COPD.

Kim Koning-Smits

Logopedist

Kim Koning-Smits

Logopedist

Contact
Mail: kim.koning@lc-renes.nl
Telefoon: 06 13 111 994
Werkt op: maandag t/m donderdag

In 2002 is Kim afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de HU te Utrecht. Sindsdien heeft zij in binnen- en buitenland ervaring opgedaan met het werken met (jonge) kinderen in diverse settingen en in verschillende vrijgevestigde praktijken. Hierdoor is zij creatief en kan zij goed inspringen op onverwachte situaties.
Naast het werken met (jonge) kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen heeft zij veel affiniteit met het werken met kinderen die stotteren. Kim is gespecialiseerd in het geven van de Hanen oudercursus voor jonge kinderen met een taalachterstand.

Ilse van Hemert

Logopedist

Ilse van Hemert

Logopedist

Contact
Mail: ilse.van.hemert@lc-renes.nl
Telefoon: 06 814 99 637
Werkt op: maandag t/m vrijdag

Ilse heeft in februari 2012 haar diploma voor logopedie ontvangen aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Sindsdien is zij werkzaam geweest als logopedist in verschillende vrijgevestigde praktijken in het Noorden van het land.
Ilse is gespecialiseerd in kinderen met spraak- en taalproblemen en in lees- en spellingproblemen bij kinderen. Ook heeft zij affiniteit met kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn en geeft zij ook groepstrainingen aan kinderen hiervoor.

Astrid Renes

Logopedist / Dyslexiespecialist / Trainer / Eigenaar

Astrid Renes

Logopedist / Dyslexiespecialist / Trainer / Eigenaar

Contact
Mail: astrid.renes@lc-renes.nl
Telefoon: 06 401 68 125
Werkt op: maandag t/m vrijdag

In 1989 heeft Astrid Logopedisch Centrum opgericht. Na haar studie PABO (1992) heeft zij zowel als leerkracht als in haar centrum gewerkt. Sinds het behalen van de Master SEN dyslexie begeleidt zij veel kinderen met dyslexie. Astrid is gespecialiseerd in het geven van groepstrainingen voor kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn. Zij geeft voor KWeC cursussen met betrekking tot dyslexie. Ook geeft zij de cursus PreT (Prentenboeken en Taal-denkstimulering). Tevens is Astrid trainer ‘Logopedie in een notendop’ voor het beter signaleren van logopedische problemen door leerkrachten.

Esther van Rems-Dijkstra

Logopedist

Esther van Rems-Dijkstra

Logopedist

Contact
Mail: esther.van.rems@lc-renes.nl
Telefoon: 06 815 85 077
Werkt op: maandag t/m vrijdag

Esther is sinds 1997 logopedist. Na jaren te hebben gewerkt in de preventieve logopedie, het dovenonderwijs en de audiciensbranche heeft zij een solopraktijk gehad waar ze allerhande logopedische problemen behandelde bij kinderen en volwassenen. Door verhuizing naar deze regio is zij sinds 2017 in ons Centrum werkzaam met onder meer specialisaties in gehoor, stem, kinderen met spraak- en taalproblemen, OMFT en stotterende jonge kinderen. Daarbij is zij ontwikkelaar van logopediemateriaal en samen met Astrid trainer van “Logopedie in een notendop’.