Team

Janine Nabuurs

Logopedist

Janine Nabuurs

Logopedist

Contact
Mail: janine.nabuurs@lc-renes.nl
Telefoon: 06 24 737 230
Werkt op: maandag t/m vrijdag

Janine is afgestudeerd aan de HAN in Nijmegen. Zij is na haar succesvolle stage in ons Centrum meteen bij ons blijven werken. Zij heeft als specialisaties leesproblemen, Oromyofunctionele Therapie (OMFT), spraak- en taalproblemen bij kinderen en het geven van groepstrainingen voor kinderen die moeite hebben met het fonologisch bewustzijn dat nodig is voor het aanvankelijk lezen.

Renate Kwakkel-Folkers

Logopedist

Renate Kwakkel-Folkers

Logopedist

Contact
Mail: renate.kwakkel@lc-renes.nl
Telefoon: 06 382 48 370
Werkt op: dinsdag t/m vrijdag

In 2001 heeft Renate haar opleiding logopedie aan Windesheim in Zwolle afgerond. Na haar afstuderen heeft zij altijd in vrijgevestigde praktijken gewerkt.
Renate is gespecialiseerd in het werken met (jonge) kinderen met ernstige spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn. Ook het afwijkend slikken (OMFT) blijft zij zeer interessant vinden. Tevens begeleidt zij graag volwassenen met stemklachten.

Nikki Ploeg

Logopedist

Nikki Ploeg

Logopedist

Contact
Mail: nikki.ploeg@lc-renes.nl
Telefoon: 06 247 245 39
Werkt op: maandag t/m vrijdag

Nikki heeft haar opleiding met goed gevolg afgerond aan de HAN in Nijmegen.
Zij heeft als specialisaties het begeleiden van kinderen met spraak- en taalproblemen, leesproblemen, Oromyofunctionele Therapie (OMFT) en het geven van groepstrainingen voor kinderen die moeite hebben met het fonologisch bewustzijn dat nodig is voor het aanvankelijk lezen. Ook kan zij kinderen begeleiden met de PROMPT-techniek; een tactiel-kinesthetische benadering voor de behandeling van stoornissen in de spraakproductie.

Tessa van Rikxoort

Logopedist

Tessa van Rikxoort

Logopedist

Mail: tessa.van.rikxoort@lc-renes.nl
Telefoon: 06 393 05 608
Werkt op: maandag, dinsdag, donderdag

Tessa is afgestudeerd aan de HAN in Nijmegen. Zij is gespecialiseerd in kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen en kinderen met leesproblemen of dyslexie. Ook heeft zij ervaring met het behandelen van kinderen die nog niet of weinig spreken, ook in het speciaal basisonderwijs. Voorts heeft zij de Oromyofunctionele Therapie (OMFT) als specialisatie. Naast haar werk in het Centrum doet zij de Master Toegepaste taalwetenschap, specialisatie taalstoornissen.

Katja Kuif

Logopedist

Katja Kuif

Logopedist

Contact
Mail: katja.kuif@lc-renes.nl
Telefoon: 06 81 900 163
Werkt op: maandag t/m vrijdag

Katja heeft in 2006 haar diploma voor logopedie gehaald aan de HAN in Nijmegen. Sindsdien is zij werkzaam geweest als logopedist in zowel het (speciaal) onderwijs als in vrijgevestigde praktijken. Zij is gespecialiseerd in kinderen kinderen met lees- en spellingproblemen, (jonge) kinderen met spraak- en taalproblemen, Oromyofunctionele Therapie (OMFT), stemtherapie bij volwassenen en COPD.

Kim Koning-Smits

Logopedist

Kim Koning-Smits

Logopedist

Contact
Mail: kim.koning@lc-renes.nl
Telefoon: 06 13 111 994
Werkt op: maandag t/m donderdag

In 2002 is Kim afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de HU te Utrecht. Sindsdien heeft zij in binnen- en buitenland ervaring opgedaan met het werken met (jonge) kinderen in diverse settingen en in verschillende vrijgevestigde praktijken. Hierdoor is zij creatief en kan zij goed inspringen op onverwachte situaties.
Naast het werken met (jonge) kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen heeft zij veel affiniteit met het werken met kinderen die stotteren. Kim is gespecialiseerd in het geven van de Hanen oudercursus voor jonge kinderen met een taalachterstand.

Ilse van Hemert

Logopedist

Ilse van Hemert

Logopedist

Contact
Mail: ilse.van.hemert@lc-renes.nl
Telefoon: 06 814 99 637
Werkt op: maandag, dinsdag en vrijdag

Ilse heeft in februari 2012 haar diploma voor logopedie ontvangen aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Sindsdien is zij werkzaam geweest als logopedist in verschillende vrijgevestigde praktijken in het Noorden van het land.
Ilse is gespecialiseerd in kinderen met spraak- en taalproblemen en in lees- en spellingproblemen bij kinderen. Ook heeft zij affiniteit met kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn en geeft zij naast groepstrainingen ook individuele begeleiding aan kinderen hiervoor.

Astrid Renes

Logopedist / Dyslexiespecialist / Trainer / Eigenaar

Astrid Renes

Logopedist / Dyslexiespecialist / Trainer / Eigenaar

Contact
Mail: astrid.renes@lc-renes.nl
Telefoon: 06 401 68 125
Werkt op: maandag t/m vrijdag

In 1989 heeft Astrid Logopedisch Centrum opgericht. Na haar studie PABO (1992) heeft zij zowel als leerkracht als in haar centrum gewerkt. Sinds het behalen van de Master SEN dyslexie begeleidt zij veel kinderen met dyslexie. Astrid is gespecialiseerd in het geven van groepstrainingen voor kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn. Zij geeft voor KWeC cursussen met betrekking tot de beginnende geletterdheid en dyslexie. Ook geeft zij de cursus PreT (Prentenboeken en Taal-denkstimulering). Tevens is Astrid trainer ‘Logopedie in een notendop’ voor het beter signaleren van logopedische problemen door leerkrachten.