Team

Lianne de Jong

Logopedist

Lianne de Jong

Logopedist

Contact
Mail: lianne.de.jong@lc-renes.nl
Telefoon: 0624737230
Werkt op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Lianne is in 2004 afgestudeerd als logopedist. Zij is al eerder werkzaam bij ons geweest en nu is zij terug in ons Centrum; daar zijn wij heel blij mee! Lianne heeft als specialisaties leesproblemen, Oromyofunctionele Therapie (OMFT), spraak- en taalproblemen bij kinderen en het geven van groepstrainingen voor kinderen die moeite hebben met het fonologisch bewustzijn dat nodig is voor het aanvankelijk lezen.

Renate Kwakkel-Folkers

Logopedist

Renate Kwakkel-Folkers

Logopedist

Contact
Mail: renate.kwakkel@lc-renes.nl
Telefoon: 0638248370
Werkt op: dinsdag t/m vrijdag

In 2001 heeft Renate haar opleiding logopedie aan Windesheim in Zwolle afgerond. Na haar afstuderen heeft zij altijd in vrijgevestigde praktijken gewerkt.
Renate is gespecialiseerd in het werken met (jonge) kinderen met ernstige spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn. Zij geeft in dit kader veel groepstrainingen voor kleuters en kinderen die starten in groep 3. Renate heeft de specialisaties Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) en de Story Grammar training. Ook het afwijkend slikken (OMFT) blijft zij zeer leuk vinden om te behandelen. Daarbij begeleidt zij graag volwassenen met stemklachten.

Nikki Ploeg

Logopedist / Dyslexiespecialist

Nikki Ploeg

Logopedist / Dyslexiespecialist

Contact
Mail: nikki.ploeg@lc-renes.nl
Telefoon: 0624724539
Werkt op: maandag, donderdag en vrijdag

Nikki heeft haar opleiding met goed gevolg afgerond aan de HAN in Nijmegen.
Zij heeft als specialisaties het begeleiden van kinderen met spraak- en taalproblemen, leesproblemen, Oromyofunctionele Therapie (OMFT) en het geven van groepstrainingen voor kinderen die moeite hebben met het fonologisch bewustzijn dat nodig is voor het aanvankelijk lezen. Ook kan zij kinderen begeleiden met de PROMPT-techniek; een tactiel-kinesthetische benadering voor de behandeling van stoornissen in de spraakproductie. Nikki is een creatieve en flexibele logopedist. Naast haar werk in het Centrum doet zij de Master Educational Needs, richting Expert dyslexie/taal.

Tessa van Rikxoort

Logopedist / Linguïst

Tessa van Rikxoort

Logopedist / Linguïst

Mail: tessa.van.rikxoort@lc-renes.nl
Telefoon: 0639305608
Werkt op: maandag, dinsdag, donderdag

Tessa is gespecialiseerd in kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen en kinderen met leesproblemen of dyslexie. Ook heeft zij ervaring met het behandelen van kinderen die nog niet of weinig spreken, ook in het speciaal basisonderwijs. Voorts heeft zij de Oromyofunctionele Therapie (OMFT) als specialisatie. Naast haar werk in het Centrum heeft zij de Master Toegepaste taalwetenschap, specialisatie taalstoornissen bijna afgerond. Eind januari 2022 zal zij afscheid nemen van ons team, daar zij als logopedist/linguïst gaat starten bij Kentalis. Wij zullen haar missen, maar we zijn erg blij voor haar met deze nieuwe stap in haar loopbaan!

Katja Kuif

Logopedist / OMFT-specialist / Kwaliteitsbeheerder

Katja Kuif

Logopedist / OMFT-specialist / Kwaliteitsbeheerder

Contact
Mail: katja.kuif@lc-renes.nl
Telefoon: 0681900163
Werkt op: maandag t/m vrijdag

Katja is in 2006 afgestudeerd als logopedist aan de HAN in Nijmegen. Sindsdien is zij werkzaam geweest als logopedist in zowel het (speciaal) onderwijs als in vrijgevestigde praktijken. Zij is gespecialiseerd in kinderen met lees- en spellingproblemen, (jonge) kinderen met spraak- en taalproblemen en kleuters met problemen met het fonologisch bewustzijn (beginnende geletterdheid). Katja is (OMFT)-specialist en in deze hoedanigheid werkt zij bij IJsselstate tandartsen een dag intern. Daarnaast is Katja de kwaliteitsbeheerder binnen ons Centrum.

Angélique Sol

Logopedist

Angélique Sol

Logopedist

Contact
Mail: angelique.sol@lc-renes.nl
Telefoon: 0613111994
Werkt op: maandag t/m donderdag

In 2013 is Angélique afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de HU te Utrecht. Sindsdien heeft zij in een logopediepraktijk in het westen van het land ervaring opgedaan met het werken met (jonge) kinderen met spraak- en taalproblemen en volwassenen met problemen met de stem. Zij is creatief en kan goed inspringen op onverwachte situaties.
Naast het werken met (jonge) kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen heeft zij veel affiniteit met het werken met kinderen met slikproblemen (OMFT). Angélique is tevens gespecialiseerd in het werken met volwassenen met stemproblemen en globusgevoel (brok in de keel).

Ilse van Hemert

Logopedist

Ilse van Hemert

Logopedist

Contact
Mail: ilse.van.hemert@lc-renes.nl
Telefoon: 0681499637
Werkt op: maandag, dinsdag en vrijdag

Ilse heeft in februari 2012 haar diploma voor logopedie ontvangen aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Sindsdien is zij werkzaam geweest als logopedist in verschillende vrijgevestigde praktijken in het Noorden van het land.
Ilse is gespecialiseerd in kinderen met spraak- en taalproblemen en in lees- en spellingproblemen bij kinderen. Ook heeft zij affiniteit met kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn en geeft zij naast groepstrainingen ook individuele begeleiding aan kinderen hiervoor.

Astrid Renes

Logopedist / Dyslexiespecialist / Trainer / Eigenaar

Astrid Renes

Logopedist / Dyslexiespecialist / Trainer / Eigenaar

Contact
Mail: astrid.renes@lc-renes.nl
Telefoon: 0640168125
Werkt op: maandag t/m vrijdag

In 1989 heeft Astrid Logopedisch Centrum opgericht. Na haar studie PABO (1992) heeft zij zowel als leerkracht op diverse basisscholen als in haar centrum gewerkt. Sinds het behalen van de Master dyslexie begeleidt zij veel kinderen met dyslexie. Astrid is gespecialiseerd in het geven van groepstrainingen voor kinderen met een zwak fonologisch bewustzijn. Zij heeft voor KWeC cursussen gegeven met betrekking tot de beginnende geletterdheid en dyslexie. Ook geeft zij de door haar ontwikkelde cursus PreT (Prentenboeken en Taal-denkstimulering). Tevens is Astrid trainer ‘Logopedie in een notendop’ voor het beter signaleren van logopedische problemen door leerkrachten.

Karlijn Bosveld

Stagiaire

Karlijn Bosveld

Stagiaire

Contact
Mail: karlijn.bosveld@lc-renes.nl
Telefoon: 0658708839
Loopt stage op: maandag t/m vrijdag

Karlijn blijft na haar stage in ons Centrum werken.  Zij doet momenteel ervaring op met leesproblemen, Oromyofunctionele Therapie (OMFT), spraak- en taalproblemen bij kinderen en het geven van groepstrainingen voor kinderen die moeite hebben met het fonologisch bewustzijn dat nodig is voor het aanvankelijk lezen.