Spraakafzien bij slechthorendheid

Logopedisch Centrum RenesNieuws en UpdatesSpraakafzien bij slechthorendheid

Spraakafzien bij slechthorendheid: dit kan u helpen als u slechthorend of doof bent (geworden), om de communicatie met uw gesprekspartner te verbeteren. Vroeger werd spraakafzien bij slechthorendheid ook wel liplezen genoemd, maar omdat spraakafzien meer behelst dan alleen liplezen is de term liplezen niet meer dekkend.

Wij geven cursussen in spraakafzien bij slechthorendheid. Wat leert u allemaal? U wordt geholpen goed op de mondbewegingen en de mimiek van uw gesprekspartner te letten, waardoor u diegene beter zal kunnen verstaan. Als u alleen met uw gesprekspartner bent zal u zich meestal wel kunnen redden, maar in een lawaaiige omgeving kan spraakafzien een goede ondersteuning bieden.

Bij het communiceren maken we allemaal gebruik van wat we zien bij de spreker. Dit geldt zowel voor goedhorenden als voor slechthorenden. Dit doen we allemaal al van nature, maar bij ons leert u hoe u hier optimaal gebruik van kunt maken in de communicatie.
Er zullen natuurlijk altijd klanken blijven die niet goed ‘af te zien’ zijn omdat deze bijvoorbeeld achter in de mond gemaakt worden en dus niet zichtbaar zijn (k, g, h, ng). Of omdat ze op dezelfde plaats gemaakt worden net achter de boventanden (denk aan o.a. t, d, n, s, l).

U kunt hiervoor zelf een verwijzing aanvragen bij de kno- of huisarts. Ook kunt u doorverwezen worden door een audiologisch centrum. Wij krijgen ook mensen voor spraakafzien via de Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening oftewel GGMD voor Doven en Slechthorenden.

Ook vindt u meer informatie over dit onderwerp op de site gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie: Logopedie en gehoor.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over spraakafzien bij slechthorendheid!