Spelling-hulpmiddel voor kinderen met dyslexie

Logopedisch Centrum RenesNieuws en UpdatesSpelling-hulpmiddel voor kinderen met dyslexie

Spellinghulpmiddel verboden? Staatssecretaris Dekker van OCW verbiedt eindexamenkandidaten met dyslexie om gebruik te maken van spellingcontrole. Daardoor worden duizenden leerlingen met deze handicap benadeeld met alle gevolgen van dien. Wilt u ook kenbaar maken dat dit niet kan? Teken dan de petitie die door oudervereniging Balans is opgesteld!

Update 10-02-16: door al uw handtekeningen is het verbod voorlopig van de baan. Dank voor uw steun voor de dyslectische leerlingen die het al moeilijk genoeg hebben, ook mét spellingcontrole!!