Privacy

Privacy

Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld een school) mag verstrekken. Vanwege het uitsluiten van misverstanden laten wij u (indien u akkoord gaat) een toestemmingsverklaring voor het verstrekken aan en overleg met derden ondertekenen.
Het begin, verloop en einde van de behandeling worden wel altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) gerapporteerd. Indien er geen verwijzer is (omdat u via de Directe Toegang Logopedie (DTL) bij ons bent gekomen) zal er altijd aan de huisarts gerapporteerd worden.

Privacy op deze website

Wij achten het van groot belang dat uw gegevens bij bijvoorbeeld het aanmelden door kwaadwillenden niet onderschept kunnen worden.
Onze website is om deze reden beveiligd (dit kunt u zien aan de ‘https’ of het slotje).
U kunt daarom alle gevraagde gegevens op bijvoorbeeld het aanmeldformulier veilig invoeren.
Binnen onze mogelijkheden kunnen wij u verzekeren dat uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld en niet voor derden toegankelijk zijn of aan derden zullen worden verstrekt.

privacy