Slikken

Slikken

Wij kunnen u helpen als u:

 • verwezen bent door uw tandarts of orthodontist voor OMFT (Oro Myofunctionele therapie)
 • problemen heeft met het slikken van vast of vloeibaar voedsel

Uitleg Slikken

 • U bent verwezen door de tandarts of orthodontist voor OMFT:
  De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, lispelen of slissen. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Wij werken met u aan het veranderen van de gewoonten van onder meer het slikken en aan het herstel van het evenwicht van de mondspieren; de tandarts of orthodontist werkt aan de vorm van uw gebit door het aanmeten van bijvoorbeeld een beugel. Wij werken altijd nauw samen met uw tandarts of orthodontist.

  Slikken bij volwassenen

 • U heeft problemen met het slikken van vast of vloeibaar voedsel:
  Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, A.L.S.) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat.
  Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met het eten en drinken.
  Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies. Sociale gevolgen van slikproblemen zijn bijvoorbeeld dat het nuttigen van een diner in een restaurant lastig kan zijn en dat het plezier in het eten en drinken kan verdwijnen.
  Op de website van beroepsvereniging NVLF vindt u meer informatie over dysfagie (slikproblemen).

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren