Neurologische spraak- en taalproblemen

Logopedisch Centrum RenesVolwassenenNeurologische spraak- en taalproblemen

Neurologische spraak- en taalproblemen

Wij kunnen u helpen als u:

  • problemen met de spraak heeft (dysartrie) door een neurologische aandoening
  • problemen heeft met de taal (afasie) na een hersenletsel (CVA)

Uitleg Dysartrie
Dysartrie is een neurologische spraakstoornis. Dysartrie verstoort de werking van één of meer spieren die we nodig hebben bij het spreken. Dysartrie kan zich zodoende op verschillende manieren en in verschillende enrnstgraden uiten. De volgende componenten kunnen problemen opleveren; de ademhaling, de stemgeving, de articulatie, de prosodie (zinsmelodie) en de resonantie (het meetrillen van de lucht in de keel-neus-mondholte). De inhoud van de communicatieve boodschap die iemand wil overbrengen is normaal. De uitvoer van de communicatieve boodschap kan op verschillende gebieden moeizaam verlopen. De behandeling van dysartrie is voor elke persoon anders. Tijdens de therapie kan er zowel gewerkt worden aan de symptomen zelf als aan compenserende technieken (bijvoorbeeld langzamer spreken, gebruik van hulpmiddelen etc.). Voor meer informatie over neurologische spraak- en taalproblemen gaat u naar de website van de beroepsvereniging NVLF.

Begeleiding van neurologische spraak- en taalproblemen

Uitleg Afasie
Afasie is een taalstoonis ten gevolge van hersenletsel. Een persoon met afasie kan problemen hebben met het spreken (zinnen maken, woorden vinden), begrijpen (in één-op-één situatie of in grotere groepen), lezen en schrijven (er komen verkeerde letters op papier). Er bestaan verschillende vormen van afasie en verschillende ernstgraden van afasie. Zo heeft de ene persoon alleen moeite met het op woorden komen (hoe heet dat ook alweer…) en heeft de ander moeite met het begrijpen van complexe zinnen. De aard van de stoornis is voor een deel afhankelijk van de plaats van het hersenletsel. Vlak na het hersenletsel is er in de meeste gevallen sprake van spontaan herstel. Ook met behulp van logopedie kan iemand met afasie beter leren communiceren. Tijdens de therapie kan er zowel gewerkt worden aan de symptomen zelf, als aan compenserende technieken (bijvoorbeeld een woord omschrijven bij een woordvindingsprobleem). Ook is er aandacht voor de gesprekspartner van de persoon met afasie. Deze kan namelijk hulp bieden bij het verbeteren van de communicatie.

Meer informatie over Niet Aangeboren Hersenletsel en neurologische spraak- en taalproblemen vindt u op de website Hersenletsel en de website van de NVLF.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren