Volwassenen

Logopedie volwassenen

Adem en stem

Een zwakke stem, verkeerd stemgebruik, stembandverlamming, blijvende heesheid na verkoudheid, keelpijn of vermoeide keel zijn onder andere problemen waarmee volwassenen naar ons Centrum komen.
Lees meer over de ademhaling en de stem

Spraak / articulatie

Mensen die regelmatig te horen krijgen dat ze mompelen of binnensmonds praten, van het slissen af willen, of bijvoorbeeld presentatietechnieken willen verbeteren komen naar ons Centrum.
Lees meer over de spraak en articulatie

Spraakafzien

Veel volwassenen met een hoortoestel ervaren dat ze ondanks het hoortoestel toch vaak dingen misverstaan. Een hoortoestel is een technisch hulpmiddel om beter te kunnen horen, maar spraakverstaan blijft lastig, zeker in een groter gezelschap. Wij kunnen u helpen om te leren spraakafzien.
Lees meer over spraakafzien

Neurologische spraak- en taalproblemen

Onze logopedist Janske is gespecialiseerd in de problemen op het gebied van de spraak en taal bij volwassenen die zich voor kunnen doen door NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), zoals bijvoorbeeld afasie na een CVA (Cerebro Vasculair Accident).
Lees meer over neurologische spraak- en taalproblemen

Logopedie voor volwassenen met neurologische taal en spraakproblemen

Slikken

  • Steeds meer volwassenen kiezen ervoor om op latere leeftijd het gebit recht te laten zetten om functionele (en soms cosmetische) redenen. Wij bieden hulp bij het herstel van het evenwicht van de mondspieren en het slikken om een relaps (terugval) na het verwijderen van de beugel te voorkomen.
  • Door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kunnen slikproblemen ontstaan. Het eten en drinken kan dan soms niet zo goed meer gaan. Ook in dit geval kunt u bij ons terecht.
    Lees meer over slikproblemen