een dove of slechthorende leerling in de klas

Logopedisch Centrum RenesGehoor/Auditieve verwerkingsproblemeneen dove of slechthorende leerling in de klas