Logopedie voor volwassenen

Logopedie voor volwassenen? Veel mensen denken bij logopedie niet aan logopedie voor volwassenen, maar aan ‘spraakles voor kinderen’. Niets is echter minder waar! Dezelfde gebieden waar kinderen begeleiding bij kunnen krijgen zijn er ook voor volwassenen. Alleen is vaak de achtergrond en de oorzaak anders. Bij logopedie voor volwassenen stemmen wij onze aanpak zoveel mogelijk af op de dagelijkse praktijk, het (toekomstige) beroep, en op de mogelijkheden en interesses van de volwassene. Wij vinden het belangrijk om te werken op basis van gelijkwaardigheid en samenspraak.

Neurologische spraak-, taal- en slikproblemen

De spraak-, taal- en slikproblemen bij volwassenen zijn vaak pas ontstaan na hersenletsel, bijvoorbeeld door een CVA of TIA of bij andere neurologische aandoeningen. Vaak komt onze gespecialiseerde logopediste Janske Hogeweg bij u aan huis voor behandeling. Dit kan alleen als er een medische indicatie voor is. Dit moet de verwijzend arts of specialist dan op de verwijzing hebben geplaatst.

Werkwijze logopedie voor volwassenen
Tijdens de intake worden alle klachten, problemen en beperkingen zorgvuldig in kaart gebracht. Ook uw wensen worden goed genoteerd.

Slechthorendheid en doofheid

De communicatie wordt vaak verstoord als een van de gesprekspartners slechthorend is geworden. Veel misverstanden en vaak ook onzekerheid door ‘missers’ in het spraakverstaan zijn het gevolg. Uiteraard is er goede apparatuur die aangemeten kan worden maar vaak is dat nog onvoldoende. Wij kunnen u bij slechthorendheid een cursus spraakafzien geven. Deze cursus geven wij zowel individueel als in groepen. Dit gebeurt in samenwerking met de GGMD voor doven en slechthorenden.

Stem en ademhaling

Adem en stem hebben veel met elkaar te maken. Als de ademhaling niet goed verloopt, heeft dit veelal invloed op uw stem. U kunt dan vermoeid worden na een dag praten op uw werk, keelpijnklachten krijgen en uw stem kan hees of schor worden. In ons Centrum zijn meerdere logopedisten gespecialiseerd in het begeleiden van uw adem- en of stemproblemen.
Sommige mensen hebben ook last van een brok in de keel of een band om de keel. Dit noemen wij het ‘globusgevoel’. Ook hieraan kunnen wij samen met u werken.

Presentatietechnieken

Logopedie voor volwassenen houdt ook in dat u bij ons terecht kunt als u op uw werk gewezen wordt op het feit dat uw presentatie verbetering nodig heeft. Wij kijken samen met u wat u nodig heeft om uw presentatie te optimaliseren en overtuigend over te komen.

Kijk voor meer informatie op de pagina logopedie op onze website.