Logopedie Rheden

Logopedie Rheden

Alle zorg onder een dak

Voor de logopedie Rheden zijn wij heel mooi gehuisvest in het Medisch Centrum aan de Haverweg 55. Dit is heel fijn vanwege de multidisciplinaire samenwerkingsmogelijkheden. De huisarts, ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog en de logopedie onder een dak is goed voor de cliënt. Het is niet alleen makkelijk, maar door de korte lijntjes kan er snel even met onder meer een fysiotherapeut overlegd worden. Een voorbeeld: iemand heeft na een hersenbloeding (CVA) moeite met de motoriek en moeite met de taal of spraak. Dan is het fijn voor de cliënt dat hij of zij naar zowel de fysiotherapeut als de logopedist in hetzelfde gebouw terecht kan. Ook kunnen dan in overleg de afspraken op elkaar afgestemd worden. Maar inhoudelijk overleg (uiteraard na toestemming van de cliënt) vindt regelmatig plaats om de zorg te optimaliseren. Dat komt alleen maar ten goede aan de cliënt.

Waarvoor kunt u bij ons terecht

Wij verzorgen de logopedie Rheden bij kinderen en volwassenen.
Kinderen komen vaak bij ons voor logopedie als zij moeite hebben met de spraak- of taalontwikkeling, afwijkend mondgedrag hebben, of bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en/of spelling. Onze ruime, vrolijk ingerichte kamer in Rheden heeft veel therapie- en speelmateriaal wat wij inzetten om de kinderen te begeleiden. Hierdoor zijn en blijven ze goed gemotiveerd bij logopedie Rheden!
Volwassenen kunnen natuurlijk ook bij ons terecht voor logopedie bij onder meer stemklachten, ademhalingsproblemen, spraak- en of taalproblemen na een herseninfarct (dysartrie of afasie) of slikproblemen.

Meer informatie over wat wij kunnen doen bij kinderen en volwassenen in logopedie Rheden, leest u op de pagina logopedie van de website.

Welke logopedisten zijn werkzaam in Rheden

Voor logopedie Rheden kunt u op alle middagen terecht. Nikki Ploeg staat voor u klaar!
Janske Hogeweg is onder meer gespecialiseerd in de neurologische spraak-, taal-, en slikproblemen bij volwassenen. Zij is op dinsdag en vrijdag aanwezig.
Ilse van Hemert is onder andere gespecialiseerd in lees- en spellingproblemen bij kinderen.
Als u wilt weten wie zij zijn, kunt u de foto’s van het team van Logopedisch Centrum Renes bekijken.

Wij wensen u een prettige behandeling bij logopedie Rheden!

Link naar de website van het medisch centrum Rheden.