Logopedie Doesburg

Logopedie Doesburg

 

logopedie doesburg

Voor de logopedie in Doesburg zijn wij gehuisvest in de brede school de Wetelaar. Deze locatie is gekozen vanwege de mooie samenwerkingsmogelijkheden. Korte lijntjes zijn er met de leerkrachten van de kinderen, de leidsters van peuterspeelzaal ‘de Hummelhoek’, de speciale opvang van Zozijn en de instituten die de vergoede dyslexiezorg geven. Het is niet alleen makkelijk, maar door de korte lijntjes kan er ook snel met onder meer een ander instituut dat hier ook gevestigd is overlegd worden. Een voorbeeld: wij hebben een kleuter in behandeling gehad vanwege de voorwaarden voor het leren lezen en schrijven die niet goed op gang komen. Als er dan in groep 3 blijkt dat er inderdaad problemen zijn met het leren lezen en spellen dan zijn wij er om het kind verder te helpen. Mocht blijken dat ondanks alle goede en wetenschappelijk onderbouwde hulp het kind niet verder komt dan wordt een instituut ingeschakeld. Zij kunnen onderzoeken of er sprake is van ernstige dyslexie. Onder een dak wordt er gemakkelijker en frequenter overleg gevoerd. Alle gegevens worden zorgvuldig en na toestemming van de ouders overgedragen. Dit komt de zorg van het kind ten goede!

Waarvoor kunt u bij ons terecht

Wij verzorgen de logopedie in Doesburg bij kinderen.
Kinderen komen vaak bij ons voor logopedie als zij moeite hebben met de spraak- of taalontwikkeling. Maar ook als zij afwijkend mondgedrag hebben, of bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en/of spelling. Onze ruime kamer in Doesburg heeft veel therapie- en speelmateriaal wat wij inzetten om de kinderen te begeleiden. Hierdoor zijn en blijven ze goed gemotiveerd in ons Centrum.

Meer informatie over wat wij kunnen betekenen voor kinderen die logopedie doesburg nodig hebben, vindt u op de pagina logopedie van onze website.

Welke logopedisten zijn werkzaam in Doesburg

Voor logopedie Doesburg kunt u op alle dagen terecht. Katja Kuif, Ilse van Hemert, Nikki Ploeg, Angélique Sol en Karlijn Bosveld staan voor uw kind klaar!
De werkdagen, e-mailadressen en praktijktelefoonnummers van de logopedist die u of uw kind behandelt, kun u de vinden op de pagina team van Logopedisch Centrum Renes.

Lezen en spellen in logopedie Doesburg

Wij wensen u een aangename maar zeker ook deskundige behandeling bij logopedie in Doesburg!

Lezen en spellen in logopedie DoesburgLezen en spellen in logopedie DoesburgNieuwsoverzicht; het team van Logopedisch Centrum Renes en logopedie Doesburghoudt u op de hoogteNieuwsoverzicht; het team van Logopedisch Centrum Renes houdt u op de hoogteNieuwsoverzicht; het team van Logopedisch Centrum Renes houdt u op de hoogteBewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren