Logopedie Dieren

Logopedie Dieren

Meerdere locaties

Voor de logopedie Dieren hebben wij meerdere locaties waar u terecht kunt. Wij zijn heel mooi gehuisvest in het ParaMedisch Centrum aan de Wilhelminaweg 25. Dit is heel fijn vanwege de multidisciplinaire samenwerkingsmogelijkheden. De ergotherapeut, logopedie Dieren, de fysiotherapeut, en nog veel meer paramedische disciplines zijn hier gevestigd en dat is goed voor de cliënt. Het is niet alleen makkelijk, maar door de korte lijntjes kan er snel even met onder meer een fysiotherapeut overlegd worden. Een voorbeeld: iemand heeft na een hersenbloeding (CVA) moeite met de motoriek en moeite met de taal of spraak. Dan is het fijn voor de cliënt dat hij of zij naar zowel de fysiotherapeut als de logopedist in hetzelfde gebouw terecht kan. Ook kunnen dan in overleg de afspraken op elkaar afgestemd worden. Maar inhoudelijk overleg (uiteraard na toestemming van de cliënt) vindt regelmatig plaats om de zorg te optimaliseren. Dat komt alleen maar ten goede aan de cliënt.

Wij hebben ook een locatie op de basisschool voor speciaal onderwijs ’t Sterrenbos. De kinderen van deze school zijn minder belangrijke onderwijstijd kwijt met reizen naar een externe locatie. Maar ook volwassenen en kinderen die graag op deze locatie geholpen willen worden kunnen hier heel goed terecht. Iedereen is hier welkom!

Locatie speciaal voor lees- en spellingproblemen

Tevens hebben wij onze gespecialiseerde locatie voor de kinderen met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie. Deze locatie achter de kegelbaan in Dieren-Zuid heeft een zeer uitgebreide eigen bibliotheek. Zowel informatieve boeken als stripboeken en  ‘gewone’ boeken zijn hier te lezen. Alle genres van boeken hebben wij, want niet ieder kind leest graag hetzelfde genre. Het hoofddoel van onze behandelingen bij deze kinderen is de leesmotivatie. Lezen is leuk! Maar lezen leer je ook alleen maar door te lezen, dus er dienen veel ‘leeskilometers’ gemaakt te worden… Lees meer hierover op de pagina lezen en spelling van onze website.

Voor welke klachten kunt u bij ons terecht?

Wij verzorgen de logopedie Dieren bij kinderen en volwassenen.
Kinderen komen vaak bij ons voor logopedie als zij moeite hebben met de spraak- of taalontwikkeling, afwijkend mondgedrag hebben, of bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en/of spelling.
Onze ruime kamers in Dieren hebben veel therapie- en speelmateriaal dat wordt ingezet om de kinderen te begeleiden. Hierdoor zijn en blijven ze goed gemotiveerd bij logopedie Dieren!

Ruime en kindvriendelijke behandelkamers in logopedie Dieren

Volwassenen voelen zich ook zeer welkom bij ons voor logopedie Dieren bij onder meer stemklachten, ademhalingsproblemen, spraak- en of taalproblemen na een herseninfarct (dysartrie of afasie) of slikproblemen.
Meer informatie over wat wij kunnen doen bij kinderen en volwassenen in logopedie Dieren, vindt u op de pagina logopedie van onze website.

Welke logopedisten zijn werkzaam in Dieren

Voor logopedie Dieren kunt u op alle dagen terecht. Renate Kwakkel, Tessa van Rikxoort, Nikki Ploeg, Astrid Renes, Angélique Sol en Karlijn Bosveld staan voor u klaar!
Door de vele specialisaties kunnen wij u en uw kind op alle gebieden bijstaan. Samen met u kijken wij bij wie en op welke locatie u het best terecht kunt.
Als u wilt weten wie zij zijn en op welke dagen wij werkzaam zijn, kunt u de teamfoto van Logopedisch Centrum Renes bekijken.

Wij wensen u een fijne en zinvolle behandeling bij logopedie Dieren!

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren