Leren lezen in groep 3

Leren lezen in groep 3

Inleiding

Leren lezen is een belangrijk aspect van de ontwikkeling van kinderen. Als je kunt lezen dan kan je de wereld in de volgende jaren verkennen en leren begrijpen.
Als een kind naar groep 3 gaat dan begint het! Spannend, leuk ook, maar ook complex. Wat als het leren lezen niet zo makkelijk gaat als gehoopt? Er ontstaan (begrijpelijk) vaak zorgen bij de ouders.
We beginnen met uitleg over de voorwaarden om te leren lezen. Wat moet een kind allemaal kunnen? Tevens zal beschreven worden hoe wij in ons Centrum kinderen op de juiste, wetenschappelijk onderbouwde wijze (‘evidence-based’) kunnen helpen.

Goed leren lezen heeft onder andere met de automatisering van de klanktekenkoppeling te maken

Voorwaarden voor het leren lezen

Fonologisch bewustzijn

Het fonologisch bewustzijn is een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren lezen. Onder het fonologisch bewustzijn valt onder andere het kunnen verdelen van woorden in klankgroepen (lettergrepen. Maar ook het kunen rijmen en het kritisch kunnen luisteren vallen hier onder. Voor meer informatie verwijzen wij naar een eerder nieuwsbericht over het fonemisch en fonologisch bewustzijn.
Ook kunt u voor meer informatie over het fonologisch bewustzijn terecht bij het Expertisecentrum Nederlands.

Klanktekenkoppeling

De letterkennis is een essentieel aspect van het leren lezen. De verbinding tussen het letterteken /a/ en de klank /a/ die we zeggen, moet tot stand komen. Dit gebeurt in de zogenaamde letterknopen en klankknopen in de hersenen. De verbinding hiertussen moet een solide, stevige verbinding worden. Het voorzeggen van de letters als het kind twijfelt of liever nog voordat het kind een verkeerde letter zegt is hierbij heel belangrijk. Voorzeggen MOET! Bij twijfel of het verkeerd benoemen van een letter door het kind wordt de verbinding die reeds ontstaan is weer aan het wankelen gebracht. Dat is niet wat we willen.
Voor een demonstratie over hoe de klanktekenkoppeling onder meer op een goede manier geoefend kan worden verwijzen wij naar onderstaande video met instructie en demonstratie over het spelletje ‘Hebbes’.

 

Training ‘Boekenwurm in de dop’ (BidD)

Sommige kinderen hebben moeite met de automatisering van de letterkennis. Of ze hebben (ook) moeite met het hakken en plakken van woorden; de auditieve analyse en synthese. Als er ondanks veel extra inspanning in groep 2 door de leerkracht(en) van school en de ouders thuis toch nog twijfels bestaan over deze vaardigheden, dan is de training ‘Boekenwurm in de dop’ (BidD) wellicht geschikt voor uw kind.
Wij bieden de training BidD aan in de periode direct na de zomervakantie tot eind november. In deze maanden krijgen de kinderen extra oefening in bovenstaande voorwaarden om te leren lezen en er wordt een oefenmap meegegeven voor thuis.
In deze training volgen wij en anticiperen wij op het letteraanbod van de verschillende aanvankelijk leesmethodes zoals o.a. de door scholen veelgebruikte Veilig Leren Lezen en Lijn 3.

Voor meer informatie over BidD en/of het aanmelden van uw kind voor deze training kunt u telefonisch contact opnemen of u gaat naar het aanmeld- of contactformulier.