Kinderen die stotteren

Kinderen die stotteren worden vaak op jonge leeftijd al uitgelachen of gepest. Dat is zeer verdrietig, temeer daar kinderen die stotteren er zelf niets aan kunnen doen. Wij leggen uit wat stotteren is, wat de gevolgen kunnen zijn en dat de logopedist een belangrijke rol kan spelen in de begeleiding van stotteren bij kinderen. Het is Wereldstotterdag. Daarom vandaag extra aandacht voor kinderen die stotteren.

Wat is stotteren?

Stotteren is het niet vloeiend uit kunnen spreken van wat je wil vertellen. Dit komt doordat er iets mis gaat met de aansturing (vanuit de hersenen) van de zenuwen en de spieren die te maken hebben met de spraak. Stotteren kan erfelijk zijn. 85% van de mensen die stotteren hebben iemand in de familie die ook stottert of heeft gestotterd. Maar iemand kan ook zelf aanleg voor stotteren hebben zonder dat er in de familie stotteren voor komt.
Het stotteren uit zich niet bij iedereen in dezelfde mate.

kinderen die stotteren hebben het emotioneel vaak zwaar...

Stotters die veel voorkomen zijn:

  • het verlengen van een klank, erop blijven hangen, zoals ssssssaus
  • herhalen van een klank, bijvoorbeeld p-p-p-p-poes
  • woorddelen of zinsdelen herhalen, zoals ik ben-ik ben-ik ben naar school ge-ge-ge-geweest
  • blokkades (vast zitten met de adem waardoor er een stilte ontstaat)
  • verborgen stotters; dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen die de woorden vermijden waarop ze naar verwachting zullen gaat stotteren.

Met name deze laatste vorm van stotteren heeft een grote impact op kinderen omdat ze het zichzelf erg moeilijk maken en de communicatie gaan beperken. Bekijk hier het verhaal van een (al wat ouder) meisje dat verborgen stottert:

Gevolgen voor kinderen die stotteren

Stotteren is voor veel mensen lachwekkend. Kinderen lachen kinderen die stotteren vaak uit en zij doen de stotters na. Ook zijn deze kinderen helaas nog steeds vaak het mikpunt van pesten.
Voor de kinderen die stotteren zelf is het al moeilijk en frustrerend dat ze stotteren, maar het wordt sociaal en emotioneel wel erg zwaar gemaakt door de omgeving. Emoties als angst, boosheid en verdriet komen veelvuldig voor bij deze groep kinderen.
Meer informatie over stotteren vindt u op de website van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS). Ook op de website Stotteren.nl is veel informatie te vinden.

Therapie

Kinderen die stotteren hebben vaak begeleiding nodig. Zowel om de techniek van het spreken te oefenen, als voor de begeleiding van de emoties. Het stotteren kan heel soms verdwijnen. Vaak is het zo dat het stotteren blijft, maar in mindere mate omdat er meer controle over is.
Ook ouders spelen als cotherapeut een belangrijke rol in de begeleiding van hun kind. Er worden naar ouders toe veel tips en adviezen gegeven die passen bij hun kind.  Nu alvast tips lezen? Dat kan! Stotteren in de klas tips voor ouders.
In ons Centrum zijn Kim Koning-Smits en Renate Kwakkel-Folkers de deskundigen op het gebied van kinderen die stotteren.