Hanen ouderprogramma

Sommige kinderen komen niet vanzelfsprekend tot communicatie of praten. Dan kan het volgen van het Hanen ouderprogramma (spreek uit ‘Hennen’) een heel goede optie zijn. Het kan gezien worden als een vorm van indirecte logopedie.

Wat is het Hanen ouderprogramma?

Het Hanenprogramma is een groepscursus voor ouders van kinderen met een taalontwikkelingsprobleem. Bij sommige kinderen gaat het leren van onze taal immers niet zo vanzelf, ondanks een goede taalstimulering vanuit de directe omgeving van het kind. Dit kan zo zijn bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) maar ook bij bijvoorbeeld kinderen met (het vermoeden van) autisme of Downsyndroom.
De cursus bestaat uit meerdere bijeenkomsten en een aantal huisbezoeken. In de cursus worden specifieke vaardigheden aangeboden die je dagelijks kunt gebruiken in de interactie met je kind. Je kijkt naar wat het kind nodig heeft om zijn of haar communicatieve mogelijkheden te ontwikkelen.

Hanen ouderprogramma
Hanen kent zijn oorsprong in Canada: Hanen.

Aanmelden voor Hanen ouderprogramma

De cursus start eind september op de donderdagavond. Als je denkt dat de cursus bij je past of als je iemand kent die een kind heeft dat niet goed tot communicatie komt in de leeftijd van 1,5 tot ongeveer 4 jaar, schroom dan niet om je aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 september a.s. Klik op de link voor meer informatie over onze Hanencursus. Op deze pagina staat ook de folder en zijn de benodigde formulieren te downloaden.
Ook kan je altijd telefonisch contact opnemen voor meer informatie of om je aan te melden.