Gehoorverlies bij kinderen

Gehoorverlies bij zowel jonge als oudere kinderen komt veel vaker voor dan gedacht! Uit onderzoek bij kinderen zonder klachten blijkt dat bijna één op de vijf kinderen in de leeftijd van 9-11 jaar bijvoorbeeld in mindere of meerdere mate een gehoorverlies heeft. Een gehoorverlies heeft grote invloed op het leren van de spraak en taal en op de verdere (school)ontwikkeling.

Het belang van een goed gehoor

Voor de verbale communicatie is een goed gehoor van het grootste belang. Al in de buik van hun moeder leren kinderen al geluiden en zelfs spraakklanken te onderscheiden. Maar als baby, peuter en kleuter leer je door te luisteren, de taal te begrijpen en de klanken uit te spreken door na te bootsen. Ook leer je de woorden om zinnen mee te maken omdat je ze iedere keer weer hoort. Is het gehoor verstoord door wat voor reden dan ook, dan ontstaan er hiaten in de spraak- en taalontwikkeling. Zit het kind eenmaal op de basisschool dan mist een kind regelmatig instructies en uitleg van de leerkracht waardoor de schoolprestaties tegen kunnen vallen.

Verminderd gehoor of Oost-Indisch doof…?

Gehoorverlies merk je vaak niet zo snel bij een kind. De kinderen zelf lijken er zelf niet zoveel last van te hebben (ze raken eraan gewend) en als de ouders in ons Centrum komen, wordt er vaak gezegd: ‘mijn kind is gewoon Oost-Indisch doof. De ene keer hoor hij/zij me wel en de volgende keer niet.’
Dat is echter in de meeste gevallen niet het geval en is er wel degelijk sprake van een (tijdelijk) verminderd gehoor. Als een kind verkouden is, zit er meestal ook vocht achter het trommelvlies en hoort het kind direct minder goed. De hoeveelheid vocht in het middenoor kan per dag verschillen dus kan ook het gehoor wisselen per dag. Bij een oorontsteking kan het gehoorverlies bij kinderen nog sterker zijn. Als kinderen vaker oorontstekingen hebben, is de kans op blijvend slechter gehoor een stuk groter.
Lees meer over de signalen op jonge leeftijd (4 weken tot 2 jaar) die kunnen wijzen op een verminderd gehoor op de website slechthorendheid bij kinderen.

Gehoorverlies bij kinderen

 

Tips om gehoorverlies zoveel mogelijk te voorkomen

Schade van het gehoor zoveel mogelijk voorkomen is uiteraard van groot belang. Onderstaande tips zijn er om gehoorschade bij het kind te minimaliseren of liefst te voorkomen:

  1. Voorkom frequente oorontstekingen.
    Oorontstekingen kunnen het gehoor blijvend schade toebrengen. Oorontstekingen hangen vaak samen met dat het kind veel door de mond ademt. Als u merkt dat het kind veel overdag en/of ’s nachts door de mond ademt in plaats van door de neus, dan is het raadzaam voor advies naar de huisarts te gaan. Ook kan u voor advies uiteraard altijd bij ons team terecht.
  2. Zorg dat je zelf niet de televisie of radio hard hebt staan. Doorlopende blootstelling aan harde muziek en geluiden maakt dat het gehoor beschadigd kan raken
  3. Laat het kind zo min mogelijk met oordopjes op de computer, tablet of telefoon spelletjes doen. Het geluid komt rechtstreeks de gehoorgang in wat al snel te hard is voor de oren. Gebruik liever een koptelefoon op gematigd volume.
  4. Gaat uw kind weleens mee naar een concert of optreden? Het geluid staat per definitie te hard (ook in de buitenlucht) bij dit soort evenementen. Zorg daarom voor goede oordopjes voor je kind om het geluid te dempen zodat het niet meer schadelijk is.
  5. Geeft het kind gezond eten. Gezond eten zorgt voor extra bescherming van de gehoorgang.
  6. Niet roken in huis. Ook (mee)roken maakt dat het gehoor op termijn vermindert vanwege een gestremde bloedtoevoer naar de oren.