Downsyndroom en taalontwikkeling

Logopedisch Centrum RenesNieuws en UpdatesDownsyndroom en taalontwikkeling

Stimulering van de taalontwikkeling bij kinderen met Downsyndroom

Specialist in begeleiden van downsyndroom en taalontwikkeling

In ons Centrum is Tessa van Rikxoort de specialist voor kinderen met Downsyndroom. Downsyndroom en taalontwikkeling gaan veelal niet vlekkeloos samen. Deze kinderen hebben vaak problemen met de taalontwikkeling maar ook met de mondmotoriek en de spraak. Zo vroeg mogelijk beginnen met begeleiding geeft een kind met Downsyndroom de beste kansen.
Doordat de communicatie vaak moeizamer op gang komt, maakt Tessa veelvuldig gebruik van ondersteunende gebaren. Zij heeft door ervaring in de praktijk gemerkt dat Downsyndroom en taalontwikkeling veel beter samengaat!

Samenwerking met andere disciplines

Samenwerking en overleg met andere professionals rond het kind met Downsyndroom is van groot belang. Hiertoe hebben wij ons gehuisvest in (para-)medische centra zodat er vrijwel altijd samenwerking is met de (kinder-)fysiotherapeut en bijvoorbeeld ergotherapeut of podotherapeut. Ook werken wij samen met de logopedisten van de prelogopedie die het kind met Downsyndroom regelmatig in de babytijd al met de voeding hebben begeleid. Vaak begint de begeleiding namelijk al snel na de geboorte door de prelogopedist die het kind kan helpen met de voeding.
Uit een flesje drinken / borstvoeding geven en/of de overgang naar afhappen van de lepel kan voor problemen zorgen. Dit wordt uiteraard eerst behandeld. Door de goede contacten met deze logopedisten zowel vanuit het ziekenhuis als een vrijgevestigde prelogopedist maakt het samenwerken tot een soepel verloop. Er wordt zorg gedragen voor een goede overdracht van gegevens en van de bijzondere aspecten bij ieder kind.

Downsyndroom en taalontwikkeling

Promotieonderzoek

Stijn Decker is gepromoveerd op het onderzoek naar het gebruik van gebaren bij de stimulering van de taalontwikkeling bij deze groep kinderen. De conclusie is dat het inzetten van ondersteunende gebaren positief bijdraagt aan de taalontwikkeling.
Ook komt uit het onderzoek naar voren dat er door diverse disciplines samengewerkt dient te worden in plaats van dat iedere hulpverlener op een eilandje het kind begeleidt. Daar zijn wij het helemaal mee eens.
Wat fijn dat uit onderzoek nu blijkt dat wat onze logopedist met deze kinderen doet, effectief is!

Hier leest u het de samenvatting van het promotieonderzoek Gebruik gebaren helpt kinderen Downsyndroom bij hun taalontwikkeling

Bewaren

Bewaren

Bewaren