De signalen van TOS

Leer de signalen van TOS herkennen! Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kenmerkt zich door een achterblijvende en afwijkende taalontwikkeling. Kinderen met TOS hebben moeite met taal in zowel gesproken taal (spreken en begrijpen), geschreven taal (lezen en schrijven) en gebarentaal. In dit artikel gaan wij in op wat een TOS is, welke signalen er zijn om bij kinderen een TOS te herkennen, het belang van vroege signalering hiervan en de gevolgen van het hebben van een TOS.

Wat is een TOS?

Een TOS is een handicap, maar niet zichtbaar. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Verder lijkt er niks aan de hand. De intelligentie, het gehoor en de algemene ontwikkeling zijn normaal. Het is een erfelijke stoornis; als er taalproblemen in de familie voorkomen, is de kans op een TOS groter. De precieze oorzaak is echter nog onbekend. De logopedist kan helpen om met de stoornis om te gaan en de uitingsvorm ervan te minimaliseren.

De signalen van TOS; hoe herken je een TOS?

De signalen van TOS; je kan dit herkennen aan onder andere de volgende punten:

  • Het kind spreekt in korte, onlogische zinnen
  • Het kind is slecht verstaanbaar
  • Het kind is stil en praat weinig
  • Het kind kan zich slecht concentreren
  • Het kind begrijpt anderen vaak niet
  • Het kind lijkt soms niet te luisteren

Niet ieder kind heeft last van al deze problemen; gelukkig maar! Soms wisselen de kenmerken in een bepaalde levensfase. Bekijk het filmpje over TOS. Er wordt hierin duidelijk verteld wat de signalen van TOS zijn.
Ook kunt u hier de poster met de signalen downloaden: Heeft mijn kind een TOS?

Signalen van TOS
In elke klas zitten gemiddeld twee kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
Maar hoe herkent u de signalen?

Het belang van vroege signalering

Een kind heeft van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. Omdat het leren van de spraak en taal op jonge leeftijd plaatsvindt, is het belangrijk problemen hierin zo vroeg mogelijk te signaleren. De taalgevoelige periode kan dan zo optimaal mogelijk worden benut. Hoe eerder een TOS wordt ontdekt, hoe groter de kans op verbetering van de problemen of klachten.
U kunt zelf checken of uw kind misschien een TOS heeft, door het invullen van een korte test; doe de SNEL-test.
Neem bij twijfel contact op met ons Centrum; wij kunnen u helpen te onderzoeken of uw kind een TOS heeft en al dan niet begeleiding nodig heeft.

De gevolgen van TOS

Een taalontwikkelingsstoornis kan veel impact hebben op het leven van een kind. Kinderen met TOS hebben een verhoogd risico op sociale, emotionele en gedragsproblemen. Ook hebben ze een verhoogd risico op lees- en spellingproblemen. Het volgen van de lessen kan problemen geven en het onderhouden van vriendschappen kan soms problemen geven. Een kind met TOS kan zich namelijk regelmatig niet goed begrepen voelen en dan kan het stil worden of juist agressief reageren. Dit kan voor een kind (maar ook voor de ouders!) heel erg moeilijk zijn.

Het behandelen en begeleiden van een kind met TOS vergt deskundigheid. In ons Centrum zijn alle logopedisten gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met (signalen van) TOS. Dus bel of mail gerust als u vragen heeft over de taalontwikkeling van uw kind.

Bron: NVLF