Coronavirus en logopedie

Coronacrisis (COVID-19) Update 15-05-2020

Wij gaan vanaf maandag 18 mei a.s. weer aan het werk op de locaties (behalve de meeste schoollocaties)!
Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een protocol opgesteld:

 

Protocol voor cliënten en ouders van cliënten

 Zo gaat Logopedisch Centrum Renes om met het Coronavirus

De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, ouders en onze medewerkers hebben onze hoogste prioriteit. We volgende het RIVM op de voet. We hebben alle benodigde voorzorgmaatregelingen getroffen voor een veilig bezoek aan onze praktijklocaties.

Afspraken n.a.v. de richtlijnen van het RIVM

 • Wij vragen u thuis te blijven bij verkoudheid, hoesten of koorts. Wij zullen dan overgaan op online logopedie. Als de klachten 24 uur weg zijn kan de behandeling bij de logopedist fysiek vervolgd worden.
 • Als iemand binnen het gezin klachten ervaart zoals verkoudheid met ademhalingsproblemen en koorts, neemt u contact op met de behandelend logopedist. Wij zullen de behandeling online vervolgen tot de klachten 24 uur verdwenen zijn.
 • Als onze logopedisten zelf klachten krijgen, blijven zij thuis en zullen ze online de behandeling continueren.
 • Wilt u en uw kind bij binnenkomst de handen met zeep wassen of desinfecterende handgel of handalcohol gebruiken? Voorzieningen zijn hiervoor aanwezig op de praktijklocaties.
 • Niet meer dan 1 begeleider per kind dus er mogen ook geen broertjes of zusjes mee.
 • Was de handen regelmatig met zeep en gebruik tussendoor desinfecterende handgel met tenminste 70% alcohol.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog met afgewend hoofd.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg.

Coronamaatregelen op de locaties

 

Gebruik wachtkamer

 • De wachtkamer wordt in principe niet gebruikt, behalve voor mensen die slecht ter been zijn.
  Er staat slechts één of er staan een paar stoelen met daartussen >1,5 meter afstand.
 • Er ligt geen speelgoed en er liggen geen tijdschriften/boeken. Ook zal er geen koffie of thee genuttigd kunnen worden.
 • Kom precies op de afgesproken tijd. Zo draagt u bij aan zo min mogelijk drukte op de praktijklocaties. Houd u zich aan de routing daar waar dit is aangegeven met stickers of plakkers op de vloer en draag zorg voor de 1,5 meter afstand.
 • Voordat u naar de locatie komt, gaat uw kind thuis naar het toilet. Het toilet in de praktijk mag niet gebruikt worden; alleen in uiterste nood en in overleg met de logopedist. U dient na gebruik in dat geval zelf de toiletbril te reinigen met een hygiënedoekje.
 • Bij behandelingen die alleen met het kind plaatsvinden, mag u als begeleider niet in de wachtkamer wachten. U gaat naar buiten of u wacht bijvoorbeeld in de auto.

Gebruik behandelkamer

 • Intakegesprekken, het bespreken van onderzoeksresultaten en overige gesprekken buiten de behandelingen om, vinden voorlopig nog online plaats.
 • Om de drukte te beperken op de locaties kan het zijn dat we in overleg met u, bijvoorbeeld online logopedie afwisselen met behandeling op de locatie.
 • Wij schudden geen handen en blijven op ruime afstand.
 • Wij zullen gebruik maken van preventieschermen die op alle locaties aanwezig zijn.
 • Het kind wast de handen met zeep of gebruikt desinfecterende handgel, als dit niet mogelijk was bij binnenkomst in de praktijk.
 • Alle gebruikte materialen worden vooraf en na afloop schoongemaakt met hygiënedoekjes.
 • De tafel, stoelen en deurkrukken worden na iedere behandeling of onderzoek afgenomen met hygiënedoekjes. De deur van de behandelkamer blijft zoveel als mogelijk open als u daarmee instemt, opdat er zo min mogelijk gebruik hoeft te worden gemaakt van de deurklinken.
 • In verband met alle hygiënemaatregelen duurt een behandeling maximaal 20 minuten.

 Ondanks alle maatregelen zijn wij als team heel blij u weer te mogen ontvangen op onze locaties.

SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE!