Coronavirus en logopedie

Coronacrisis (COVID-19) Update 12-07-2021

Wij zijn gewoon aan het werk op de locaties. 
Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een protocol opgesteld:

 

Protocol voor cliënten en ouders van cliënten

 Zo gaat Logopedisch Centrum Renes om met het Coronavirus

De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, ouders en onze medewerkers hebben onze hoogste prioriteit. We hebben alle benodigde voorzorgmaatregelingen getroffen voor een veilig bezoek aan onze praktijklocaties.

Afspraken n.a.v. de richtlijnen van het RIVM

 • Wij vragen u thuis te blijven bij verkoudheid, hoesten of koorts. Wij zullen dan overgaan op online logopedie. Als de klachten 24 uur weg zijn kan de behandeling bij de logopedist fysiek vervolgd worden.
 • Als iemand binnen het gezin klachten ervaart zoals verkoudheid met ademhalingsproblemen en koorts, neemt u contact op met de behandelend logopedist. Wij zullen de behandeling online vervolgen tot de klachten 24 uur verdwenen zijn.
 • Als onze logopedisten zelf klachten krijgen, blijven zij thuis en zullen ze online de behandeling continueren.
 • Wilt u en uw kind bij binnenkomst de handen met zeep wassen of desinfecterende handgel of handalcohol gebruiken? Voorzieningen zijn hiervoor aanwezig op de praktijklocaties.
 • Niet meer dan 1 begeleider per kind dus er mogen ook geen broertjes of zusjes mee.
 • Was de handen regelmatig met zeep en gebruik tussendoor desinfecterende handgel met tenminste 70% alcohol.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog met afgewend hoofd.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg.

Coronamaatregelen op de locaties

Gebruik wachtkamer

 • Er staan een paar stoelen met daartussen 1,5 meter afstand.
 • Er liggen weer tijdschriften en boeken. Deze mogen pas gepakt worden na ontsmetting met de handalcohol. Koffie en thee mogen genuttigd worden uit kartonnen bekertjes.
 • Kom precies op de afgesproken tijd. Zo draagt u bij aan zo min mogelijk drukte op de praktijklocaties. Houd u zich aan de routing daar waar dit is aangegeven met stickers of plakkers op de vloer en draag zorg voor de 1,5 meter afstand.
 • Bij behandelingen die met het kind plaatsvinden, mag u als begeleider in de behandelruimte aanwezig zijn. Ook mag u weer in de wachtruimte plaatsnemen.  De voorkeur blijft echter dat u naar buiten gaat of bijvoorbeeld in de auto wacht.

Gebruik behandelkamer

 • Om de drukte te beperken op de locaties kan het zijn dat we in overleg met u, bijvoorbeeld online logopedie afwisselen met behandeling op de locatie.
 • Wij schudden geen handen en blijven op ruime afstand.
 • Wij zullen gebruik maken van preventieschermen die op alle locaties aanwezig zijn.
 • Het kind wast de handen met zeep of gebruikt desinfecterende handgel, als dit niet mogelijk was bij binnenkomst in de praktijk.
 • Alle gebruikte materialen worden vooraf en na afloop schoongemaakt met hygiënedoekjes.
 • De tafel, stoelen en deurkrukken worden na iedere behandeling of onderzoek afgenomen met hygiënedoekjes. De deur van de behandelkamer blijft zoveel als mogelijk open als u daarmee instemt, opdat er zo min mogelijk gebruik hoeft te worden gemaakt van de deurklinken.
 • Een behandeling duurt maximaal 20 minuten.

Update n.a.v. vakanties in landen/gebieden die code oranje hebben: 

Corona

Als er een behandeling logopedie gepland staat en je bent op vakantie geweest naar een land of gebied waar code oranje voor Corona is, dan meld je dit bij de behandelend logopedist.
De twee weken thuisquarantaine geldt dan ook voor de logopedie; wij zullen in dat geval de behandelingen in die weken online voortzetten.

Dit geldt eveneens als je vakantiegebied tijdens je verblijf van code geel naar oranje is veranderd.

Dank voor jullie medewerking!

Team LC-Renes